SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Arival s.r.o., IČ 28155475, se sídlem společnosti v Českých Budějovicích, Pekárenská 510/77a, 370 04, je osobou zapsanou ve výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 20702, zasílání dotazníků spokojenosti pro účely zkvalitňování služeb vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a dotazníky Vám pak nebudou dále zasílány. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.        Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Arival s.r.o., se sídlem Pekárenská 510/77a, 37004 v Českých Budějovicích, identifikační číslo: 28155475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20702 (dále jen „správce“).

1.2.        Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Arival s.r.o. Pekárenská 510/77a, 37004 České Budějovice, adresa elektronické pošty eshop@rajsvitidel.cz, telefon +420 724 807 063.

1.3.        Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.        Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.        Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem a zbožím. Velmi nám zaleží na Vaší spokojenosti a jeho vyplněním nám pomůžete nejen zkvalitnit naše služby, ale také zlepšovat vzájemné obchodní vztahy.

3.2.        Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

  1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.        Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 1 rok od data souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

  1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.        Vaše osobní údaje budou správcem předány těmto zpracovatelům:

Heureka Shopping s.r.o.

Karolinská 650/1
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
C 218977 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727

 

Seznam.cz, a.s., (Zboží.cz)
Radlická 3294/10
150 00 Praha 5 – Smíchov 

B 6493 vedená Městského soudu v Praze

IČ: 26168685

 

5.2.        Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.        Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.        Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: elektronicky na adrese eshop@rajsvitidel.cz nebo písemně zašlete na adresu Arival s.r.o., Pekárenská 510/77a, 37004 České Budějovice.

6.3.        Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4.        Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5.        Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.