U klasických žárovek je to nutné častěji a u LED žárovek jednou za delší dobu. O čem hovoříme? O jejich likvidaci.

Vysloužilá žárovka je taky elektroodpad

S žárovkou je to podobně jako s elektrickým spotřebičem. Už během její koupě platíte v rámci ceny recyklační poplatek. Prodejce je pak ze zákona povinen elektroodpad i vysloužilé žárovky bezplatně odebrat a ekologicky zlikvidovat. Nepatří tudíž do směsného odpadu.

Žárovky do popelnice nepatří

Klasické žárovky je sice možné vhodit přímo do popelnice (směsný komunální odpad), ale není to zrovna ekologické. Je to však rozhodně bezpečnější, než byste se rozhodli to samé učinit s úspornou zářivkou. Ta obsahuje rtuť a je toxická. Vhozením „úsporné“ zářivky do popelnice, riskujete její velmi pravděpodobné rozbití a pronikání rtuti do podzemních vod, případně vypařování do ovzduší.


Víte, že rtuť z jediné „úsporné“ zářivky, která skončí na skládce, dokáže znečistit až 10 tisíc litrů vody?

Nejekologičtěji? S LEDkou!

LED žárovky mají výhodu nejen v minimálních nákladech na provoz. Dokáží svítit desetitisíce hodin a také díky tomu, že na jejich výrobu je spotřebováváno podstatně méně materiálů, jsou tak nejekologičtějším řešením.

Nemusíte se bát, že budete muset nachodit stovky metrů pro zlikvidování jediné žárovky. V současnosti existuje mimo elektroprodejen velké množství míst, kde je možné žárovky také odevzdat: ve sběrných dvorech, často na úřadech, ve školách nebo také přímo v konkrétních kontejnerech na elektroodpad. Pokud byste nevěděli, mívá červenou barvu.


Víte že, při recyklaci elektroodpadu (včetně žárovek) je možné zpětně využít až 95 % použitého materiálu?

A vyplatí se to?

Vytříděný elektroodpad se prodává jako vstupní surovina podnikatelským subjektům a obce a města, tak mohou držet výši poplatku za odpad nízko. Čím víc vytřídíte, tím víc ušetříte. A to je dobrý důvod pro třídění.