Při instalaci elektrických spotřebičů do prašného či vhlkého prostředí musíme brát ohled na jeho odolnost vůči vnějším vlivům. K tomu slouží označení "krytí IP XX", které udává stupeň odolnosti proti vniknutí cizích předmětů(prachu) a vody. Označuje se IP kódem (z anglického Ingress Protection) a značí úroveň ochrany. IP kód obsahuje dvě číselné hodnoty. První udává ochranu před nebezpečným dotykem neboli před vniknutím cizích předmětů, druhá stupeň krytí před vniknutím vody.

Ochrana krytem vychází z předpisu ČSN EN 60529 z roku 1993.

Nejobvyklejší kombinace

Další možné varianty

Zóny na domě a kolem domu
Zóny v koupelně

Koupelny s nízkým stropem do 2,25 m

Ve vzdálenosti 60 cm od vany a sprchového koutu nebo na stropy s výškou do 2,25 m od podlahy (vč. dna vany a sprchového koutu) se smějí instalovat pouze svítidla s neodnímatelným krytem napájená bezpečným napětím SELV / PELV (do 24V). Bezpečnostní napájecí zdroj (trafo, LED driver) musí být umístěn mimo nebezpečnou zónu 0, 1 a 2 (například nad sádrokartonem nebo v jiné místnosti). Kabely a vodiče musejí být uloženy minimálně 5 cm pod omítkou a přivedeny do zadní strany svítidla. Vyhodnocení oblastí musí provést odborný elektrikář podle platných norem.

Popis v přehledných tabulkách napoví, co jaké číslo v IP kódu značí

Stupně ochrany před nebezpečným dotykem a vniknutí cizích těles a prachu
IP0X nechráněno
IP1X ochrana před vniknutím cizích těles ⌀50 mm a větších a před dotykem dlaně
IP2X ochrana před vniknutím cizích těles ⌀12,5 mm a větších a před dotykem prstem
IP3X ochrana před vniknutím cizích těles ⌀2,5 mm a větších a před dotykem nástrojem
IP4X ochrana před vniknutím cizích těles ⌀1 mm a větších a před dotykem drátem
IP5X ochrana před prachem a dotykem jakéhokoliv tělesa
IP6X prachotěsné a ochrana před jakýmkoliv tělesem
Stupně ochrany před vniknutím vody
IPX0 nechráněno
IPX1 ochrana před kapkami vody tekoucí svisle
IPX2 ochrana před kapkami vody dopadající pod úhlem do 15°
IPX3 ochrana před deštěm a dopadajícím pod úhlem do 60°
IPX4 ochrana před stříkající vodou
IPX5 ochrana před tryskající vodou
IPX6 ochrana před intenzivně tryskající vodou
IPX7 ochrana před dočasným ponořením do vody
IPX8 ochrana při trvalém ponoření do vody
IPX9 ochrana při vyšším tlaku a teplé vodě