SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY REGISTRACE

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Arival s.r.o., IČ 28155475, se sídlem společnosti v Českých Budějovicích, Pekárenská 510/77a, 370 04, je osobou zapsanou ve výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 20702, pro účely registrace na stránkách www.rajsvitidel.cz vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.        Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Arival s.r.o., se sídlem Pekárenská 510/77a, 37004 v Českých Budějovicích, identifikační číslo: 28155475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20702 (dále jen „správce“).

1.2.        Kontaktní údaje správce jsou následující:
                  adresa pro doručování: Arival s.r.o. Pekárenská 510/77a, 37004 České Budějovice
                  adresa elektronické pošty: eshop@rajsvitidel.cz
                  telefon: +420 724 807 063.

1.3.        Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.        Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.        Účelem zpracování Vašich osobních údajů je registrace Vašeho osobního účtu v elektronickém obchodě na adrese www.rajsvitidel.cz za účelem získání individuálních cenových slev a automatického vyplňovaní osobních preferencí správcem vůči Vaší osobě.

3.2.        Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

  1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.        Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let od data souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

  1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.        V současné době správce nepředává Vaše osobní údaje dalším příjemcům.

5.2.        Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.        Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.        Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: elektronicky na adrese eshop@rajsvitidel.cz nebo písemně zašlete na adresu Arival s.r.o., Pekárenská 510/77a, 37004 České Budějovice.

6.3.        Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4.        Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5.        Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.